Lantbruk

Hösilage information

Rogestadfoder

2019 års skörd

Samma pris per Kg TS som senaste 8 åren. 


Exempel på partier som finns kvar för bokning 


1:a skörd, hösilage: 

190 kg, 69%TS, foderpris 2,00 kr/Kg + moms

375 kg, 70% TS, foderpris 2,03 kr/Kg + moms

265 kg, 74%TS, foderpris 2,16 kr/Kg + moms

207 kg, 75%TS, foderpris 2,18 kr/Kg + moms


2:a skörd: 

Alla analyser ej klara än. 

315 kg, 74%TS, foderpris 2,15 kr/Kg + moms

370 kg, 72%TS, foderpris 2,09 kr/Kg + moms